Voor Informatie en het maken van een afspraak:

Madeleine Meuwessen, BSW
Sloterweg 150
1171 CV
Badhoevedorp
T. 020-6594107
E. madeleine@cint.nl

Erkend CINT therapeut
Erkend BATC therapeut / Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut werkend volgens de 5 natuurgerichte principes; energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding & psyche.

Energie
Een heel belangrijk onderdeel van de behandeling is de blokkades op te lossen die ontstaan zijn door negatieve gemoedstoestanden. Blokkades in de chakra’s en meridianen. De relatie tussen de organen,meridianen, chakra’s en gemoedstoestanden.

Prikkeloverdracht
Een goed functionerende prikkeloverdracht is essentieel. De communicatie tussen de cellen verloopt via prikkeloverdracht. Warmte en kou, kruiden, middelen en emoties stimuleren prikkeloverdracht. Twee belangrijke natuurgeneeskundige principes; 1) niet de stof maar de dosis bepaalt de giftigheid en 2) de dosering moet effect hebben maar mag absoluut niet uitputten. Een andere belangrijke prikkeloverdracht is o.a. de chakrabehandeling, de meridianen te behandelen met kleur en klank.

Drainage
Voor het loslaten en reinigen van lichaam en geest wordt gebruikt gemaakt van chakrabehandelingen, so-ham behandelingen, bloesemtincturen, meridiaanbehandelingen, boventonen, maanlijnen en acupressuur, edelstenen en metalen.

Voeding
Afhankelijk van de klacht waar de patiënt mee komt, zal aandacht worden besteed aan voeding.

Psyche
Het fysieke-, ether-, astraal-, mentaal- en spiritueellichaam zijn met elkaar verbonden. En beïnvloeden elkaar wederkerig. Dit is het uitgangspunt van de werkmethode die gehanteerd wordt. Hierop wordt de behandelwijze afgestemd.

Kamer van Koophandel: 34349569
BTW Nummer:

BATC beroeps registratie nr: BR-02428
AGB zorgverlenerscode: 90031185
AGB praktijkcode: 9010139
Klacht- en Tuchtrecht nr.: KB 1610.2019

Vergoedingen; afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw gekozen pakket. Dit varieert elk jaar.

Privacyverklaring Madeleine Meuwessen

Wanneer je op deze website actief bent of contact met Madeleine Meuwessen opneemt, deel je soms persoonsgegevens met Madeleine Meuwessen

Madeleine Meuwessen gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens Madeleine Meuwessen van je verzameld en wat Madeleine Meuwessen met deze gegevens doet.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Madeleine Meuwessen, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Madeleine Meuwessen, gevestigd aan de Sloterweg 150 te Badhoevedorp, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar madeline@bach-remedies.nl .

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Madeleine Meuwessen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Madeleine Meuwessen heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Madeleine Meuwessen kan echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via madeline@bach-remedies.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer verwerkt Madeleine Meuwessen jouw persoonsgegevens?

1.         Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Madeleine Meuwessen helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor Madeleine Meuwessen hebt. Je kunt Madeleine Meuwessen bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kan Madeleine Meuwessen ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor Madeleine Meuwessen hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:

 • A.W. gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw bericht

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2.         Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij Madeleine Meuwessen producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Madeleine Meuwessen slaat de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

3.         Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start Madeleine Meuwessen een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van je op:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (in geval van therapieconsulten)
 • Verzekeringsgegevens + polisnummer (in geval van therapieconsulten)
 • Kamer van Koophandel-nummer
 • btw-nummer
 • IP-adres (in geval van een intracommunautaire levering)

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

4.       Om accountgegevens en jouw bestellingen op te slaan.

Een Madeleine Meuwessen account geeft je inzicht in eerdere bestellingen, retouren en jouw persoonlijke gegevens. Dat is handig om jouw volgende bestelling sneller te kunnen verwerken.

Wij kunnen de volgende gegevens opslaan in jouw account:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Telefoonnummer
 • IP-adres (in geval van een intracommunautaire levering)
 • BTW-nummer
 • IBAN-nummer
 • Wachtwoord
 • Order- en factuurinformatie

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

5.         Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen wij je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons nieuwsbrief systeem te verwerken:

 • Naam
 • Emailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

6.       Voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

Als je mee wilt doen aan ons klanttevredenheidsonderzoek, dan slaan wij de volgende gegevens op:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies die we gebruiken

Madeleine Meuwessen gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.

Als Madeleine Meuwessen je toestemming nodig heeft om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je eerste bezoek aan deze website. Madeleine Meuwessen verwijst je daarbij ook naar onze cookie verklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners

Madeleine Meuwessen werkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze post versturen
 • Onze betalingen & incasso’s afhandelen
 • Onze webhosting verzorgen

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Madeleine Meuwessen werkt alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe delen of verkopen wij gegevens niet met personen of organisaties buiten Madeleine Meuwessen, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat Madeleine Meuwessen verplicht wordt om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Madeleine Meuwessen heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor Madeleine Meuwessen verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteert Madeleine Meuwessen verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om Madeleine Meuwessen te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:
E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Madeleine Meuwessen. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar madeline@bach-remedies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Madeleine Meuwessen je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Madeleine Meuwessen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camerabeelden
Om ons en onze producten te beveiligen maken wij gebruik van camerabewaking in en om het magazijn. Deze camerabeelden zullen 30 dagen bewaard blijven en na deze termijn gewist worden, tenzij de beelden noodzakelijk zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt Madeleine Meuwessen zich aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraagt Madeleine Meuwessen je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met Madeleine Meuwessen te delen door een e-mail te sturen naar madeline@bach-remedies.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Madeleine Meuwessen verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Madeleine Meuwessen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Madeleine Meuwessen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raadt Madeleine Meuwessen je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Madeleine Meuwessen ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met Madeleine Meuwessen via de e-mail, madeline@bach-remedies.nl of per post:

Madeleine Meuwessen
T.a.v.: Privacy – Madeleine Meuwessen
Sloterweg 150
1171 CV Badhoevedorp

Madeleine Meuwessen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34349569.

Versie: juli 2019