C.I.N.T. Logo
KTNO Keurmerk LogoCRKBO Logo

Accreditatie & Erkenning

C.I.N.T. Benelux Opleidingen en Star Remedies opleidingen zijn sinds lange tijd geaccrediteerd door onderstaande instanties en beroepsverenigingen. Mede door deze landelijke erkenning wordt duidelijkheid verschaft aan zowel de beginnend student als reeds praktiserende beroepsbeoefenaar. C.I.N.T. Benelux Opleidingen geeft al sinds 1994 opleidingen.

ACCREDITATIE

KTNO

KTNO Keurmerk geaccrediteerde vakopleidingOm als persoon en therapeut te kunnen blijven groeien en ontwikkelen, is toegang tot de juiste kennis een noodzakelijk goed. Er is meer dan voldoende kennis aanwezig, maar de verbindingsbrug tussen vraag en aanbod lijkt weleens ver te zoeken. Dit heeft geresulteerd in een incomplete beeldvorming van scholingsmogelijkheden, waardoor therapeuten onnodig kunnen worden geremd in hun passievolle zoektocht naar de juiste scholing. En dat is jammer. Volgens KTNO staat er namelijk een grote schatkist, gevuld met kennis, klaar om gevonden en opengemaakt te worden. Om de verbinding tussen de opleiders en de therapeuten te optimaliseren is KTNO opgericht. Om deze verbinding te verbeteren, zien zij samenwerken niet alleen als de sleutel tot succes, maar ook als de sleutel tot gezondheid. Door beroepsorganisaties, opleiders en therapeuten met elkaar te verenigen, is de therapeut in staat om de perfecte scholing te vinden en hierdoor meer overdraagbare kennis te vergaren. Hoe meer er gedeeld wordt, hoe beter. KTNO wil therapeuten stimuleren om de juiste scholing te kiezen, zodat zij als persoon en therapeut kunnen groeien om zo de allerbeste zorg te kunnen geven aan hun cliënten.

NWP

De NWP is een overkoepelende organisatie van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NWP-natuurgeneeskundigen hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en een wettelijke erkenning voor deze stand te realiseren. Zolang een dergelijke regeling er nog niet is wil de NWP waarborgen scheppen, die de toepassing van de natuurgeneeskunde door de leden van de vereniging op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk maakt. Ze maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk onverantwoorde praktijken op haar gebied. Voorts wil de NWP meewerken aan de bestudering en ontwikkeling van de natuurlijke geneesmethoden en aan het verzamelen van bewijsmateriaal voor de doeltreffendheid van deze geneesmethoden. Een belangrijk doel dat de vereniging zich stelt is het geven van voorlichting over de natuurlijke geneeswijzen in woord en geschrift en het bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid. NWP Accreditatie: 3 studiepunten per dag – licentie natuurgeneeskunde

NVST

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
In 1999 heeft daarom de Algemene Leden Vergadering van de vereniging het besluit genomen om de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten om te vormen tot een algemene vereniging voor lichaamsgerichte therapie met als naam: Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.
Doel van de vereniging; Het bevorderen van de acceptatie van de therapievormen die door leden van de vereniging worden uitgeoefend, Het stimuleren van de ontwikkeling van lichaamsgerichte therapie in Nederland, Het bewaken van de kwaliteit van lichaamsgerichte therapie in Nederland, Het behartigen van de beroepsgerelateerde belangen van de aangesloten therapeuten, Het bevorderen van samenwerking tussen bij de NVST aangesloten therapeuten en de reguliere zorg. Kenmerken zijn o.a. De vereniging bestaat uit een groep vakbekwame therapeuten die door de eigen organisatie zijn gescreend. Deze screening betreft naast de specialisatie ook de kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie van de mens, Aanname van therapeuten volgens vooraf opgestelde objectieve toetsingscriteria en De toetsing van de uitoefening van het beroep aan het beroepsprofiel.

BATC

BATC wilt samen samen met de BATC paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten een bolwerk vormen van hoogwaardig kwalitatieve therapeuten, om in Nederland binnen enkele jaren te bewerkstelligen dat er een betere balans komt tussen de reguliere en natuurgerichte gezondheidszorg. In het belang van therapeut, consument en zorgverzekeraar streven wij naar een betaalbare natuurgerichte gezondheidszorg van hoge kwaliteit. BATC wil ervoor zorgen dat de consument een eerlijke, heldere en oprechte beeldvorming krijgt over natuurgerichte gezondheidszorg en hen het vertrouwen geven dat ze op een natuurlijke manier met gezondheid bezig kunnen zijn. BATC streeft simpelweg naar keuzevrijheid voor de consument als het gaat om gezondheid.

NOAG

De NOAG is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NOAG-therapeuten hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door middel van registratie in het NOAG-register. Dit om waarborgen te scheppen om de praktijktoepassing van de ingeschrevenen in het NOAG-register op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk te maken. De NOAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk-onverantwoorde praktijken op haar gebied. Een belangrijk doel dat de NOAG zich stelt is het geven van voorlichting over de natuurgeneeswijzen en over haar geregistreerde natuurgeneeskundigen in het NOAG-register, alsmede het bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid.

STIBAG

STIBAG is een stichting voor zelfstandig beoefenaars van natuurgeneeswijzen en het publiek. De belangrijkste doelstellingen van STIBAG zijn geven van voorlichting over natuurgeneeswijzen, registreren van natuurgeneeskundig therapeuten, counselors en coaches, verstrekken van informatie over therapeuten, counselors en coaches aan het publiek, bewaken van de kwaliteit van de geboden zorg door therapeuten, counselors en coaches, bevorderen van informatie-uitwisseling tussen therapeuten, counselors en coaches onderling.

VBAG

De afkorting V.B.A.G staat voor: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. De V.B.A.G is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen (en is geen koepelorganisatie!). Sinds 1984 waakt de V.B.A.G in het belang van de patiënt over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode, een Klacht- en Tuchtregeling en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Alle V.B.A.G. leden zijn beëdigd en zijn daardoor gehouden aan de regels van de Klacht- en Tuchtregeling van de TBNG, waar leden van de V.B.A.G en patiënten met klachten terecht kunnen en waar hun belangen worden behartigd.

Collectief Alternatief Therapeuten: CAT

Het Collectief Alternatief Therapeuten: CAT is er voor alle beroepsmatige alternatieve genezers, alternatieve therapeuten en complementaire therapeuten.

VIV beroepsvereniging

Als VIV beroepsvereniging zijn wij er voor therapeuten in de complementaire zorg. Wij willen deze vitaliteitsprofessionals zo goed mogelijk ondersteunen. Zodat zij en hun cliënten de beste zorg krijgen. Wij zijn dé beroepsvereniging voor therapeuten die holistisch en complementair werken. Therapeuten die aandacht hebben voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van mensen. Omdat zij snappen dat op een holistische manier naar klachten kijken, uiteindelijk de grootste verbetering in levenskwaliteit geeft. De VIV beroepsvereniging bestaat sinds 1999. Al jarenlang zetten wij ons in om de kwaliteit van de alternatieve geneeswijzen hoog te houden. Sterker nog, wij willen dat mensen deze vorm van geneeskunde niet langer als alternatief zien, maar als waardevolle aanvulling op de reguliere zorg.

Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)

Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) behartigt de belangen, bevorderen de samenwerking, waarborgen kwaliteit en eigenheid voor de hen ons aangesloten energetisch therapeuten. Door expertise, samenwerken en eigenheid, draagt Energetische Therapie bij aan de integrale gezondheidszorg in samenwerking met de reguliere en complementaire zorg. 

REGISTRATIE

CRKBO

Het CRKBO is door de Nederlandse Overheid aangewezen als instituut om instellingen voor kort beroepsonderwijs te controleren. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Dit houdt in dat C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. voldoet aan een strenge kwaliteitscode met daarin aspecten als zorgvuldigheid, lesmateriaal, gekwalificeerde docenten, faciliteiten, betrouwbaarheid en klachtenafhandeling.

© Copyright - 2024 - C.I.N.T. Benelux Opleidingen BV | Erkende Opleiding, Erkende Bach bloesem opleiding, erkende bach cursus met etherische oliën, edelstenen, metalen, kleuren en klanken volgens Dietmar Krämer

menu