Inhoud

Inhoud van opleiding

C.I.N.T. Benelux Opleidingen / Star Remedies biedt een zeer uitgebreide opleiding met zeer veel lesstof. Hieronder ziet u een kort overzicht van de te behandelen onderdelen per module.

Module 1

 • ontdekking, fabricage en toepassing van de Bach bloesem remedies;
 • ontdekking, fabricage en toepassing van de Star Remedies bloesem essences;
 • ziekte als conflict tussen Hoger Zelf en persoonlijkheid
 • nieuwe indeling van de Star Remedies bloesem essences en Bach bloesem remedies; inwendige en uitwendige Star Remedies bloesem essences en Bach bloesem remedies;
 • nieuwe indeling van de Star Remedies bloesem essences; inwendige en uitwendige Star Remedies bloesem essences
 • indicatie en kennis van de uitwendige Star Remedies bloesem essences en de uitwendige Bach bloesem remedies
 • van de topografie van de huidzones afwijkende indicaties
 • diagnosemethode
 • de verschillende energieniveaus van de mensen en de daarop werkende geneesmethodes
 • praktijk gerichte toepassingen van de huidzones;
 • behandeling van verwondingen / blessures.
 • Module 2

  • Samenvatting module I;
  • theorie en praktijk van twee sporen; Maskerbloem/Mimulusspoor en Papaver/Gentianspoor
  • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
  • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
  • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
  • verschil tussen homeopathie en Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies;
  • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences en Bach bloesem remedies van ieder spoor;
  • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
  • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
  • praktijk gericht werken met de vragenlijst; diagnosemethode verder uitdiepen;
  • de zeven escalatietreden van een symptoom
  • therapieblokkades
  • Star Remedies bloesem essences & Bach bloesem remedies voor dieren en planten;
  • theorie over de bij de sporen behorende huidzones
  • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
  • testen van verschillende remedies op de huidzones
  • praktijktips

  Module 3

  • samenvatting module 2;
  • theorie en praktijk van twee sporen; Duizendblad/Centauryspoor en Liefde en Hoop/Rock Rosespoor
  • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences & Bach bloesem remedies van ieder spoor;
  • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
  • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
  • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
  • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
  • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
  • praktijk gericht werken met de vragenlijst; diagnosemethode verder uitdiepen;
  • kennis over een aantal Star Remedies bloesem essences die niet behoren tot de Nieuwe Therapieën
  • verband met andere therapievormen
  • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
  • testen van verschillende remedies op de huidzones
  • alle energiebronnen van de mens

  Module 4

  • samenvatting module 3;
  • theorie en praktijk van twee sporen; Loodkruid/Ceratospoor en Liefde en Riet/Scleranthusspoor
  • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies van ieder spoor;
  • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
  • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
  • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
  • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
  • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
  • aura’s leren testen
  • met verwijzing naar: verstoorde huidzones & verstoorde acupunctuurmeridianen
  • Sensitieve diagnose van de stille zones
  • Spontane anamnese
  • Raadpleging via vragenlijst in combinatie met antwoorden- en uitwerklijst
  • Diagnose aan de hand van lichamelijke klachten met verwijzing naar: verstoorde huidzones, verstoorde acupunctuurmeridianen & Sensitieve diagnose van de stille zones
  • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
  • testen van verschillende remedies op de huidzones

  Module 5

  • samenvatting module 4;
  • theorie en praktijk van twee sporen; Koningin van de Kusten/Vervainspoor en Duizendblad/Centauryspoor
  • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies van ieder spoor;
  • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
  • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
  • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
  • indicatie van de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
  • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
  • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
  • bereiden van de eerste combinatie
  • bereiden van de tweede en verdere combinaties
  • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
  • testen van verschillende remedies op de huidzones
  • de meridianenklok

  Module 6

  • Samenvatting module 5;
  • theorie en praktijk van twee sporen; Meibloem/Chicoryspoor en Eucalypthus/Watervioletspoor
  • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies van ieder spoor;
  • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
  • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
  • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
  • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
  • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
  • kleurentest
  • Enkele Star Remedies bloesem essences die niet binnen het kader van de Nieuwe Therapieën passen
  • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
  • testen van verschillende remedies op de huidzones
  • het leren testen van de resonantiereacties van bloesems, edelstenen en etherische oliën op de huidzones

  Module 7

  • samenvatting module 6;
  • theorie en praktijk van twee sporen; Ismene/Clematisspoor en Dotterbloem/Impatiensspoor
  • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies van ieder spoor;
  • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
  • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
  • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
  • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
  • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
  • het uiterlijk van de chakra’s
  • vorm van de chakra’s
  • de kleuren van de chakra’s
  • niveaus van de chakra’s
  • alle zeven chakra’s en hun relatie onderling
  • de verbanden tussen de chakra’s
  • de chakra’s als hogere reguleringscentra voor de acupunctuur-controlecyclus.
  • kundalini
  • prana
  • het uitwerken van de door de cursist ingevulde vragenlijst door een medecursist
  • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
  • testen van verschillende remedies op de huidzones

  Module 8

  • samenvatting module 7
  • theorie en praktijk van twee sporen; Meibloem/Chicoryspoor en Duizendknoop/Agrimonyspoor
  • therapie met hele sporen als effectiefste vorm van de Bach bloesem therapie;
  • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
  • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
  • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
  • bloesemsporen en kleuren;
  • bloesem kleuren test;
  • traumatische invloeden gedurende de zwangerschap en geboorte als oorzaak van negatieve gemoedstoestanden;
  • diagnosemethode;
  • behandeling van kinderen met Star Remedies bloesem essences & Bach bloesem remedies
  • praktijkcase uitwerken
  • Uitgebreide toets (kindercase uitwerken)
  • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
  • testen van verschillende remedies op de huidzones

  Module 9

  • samenvatting module 8
  • een totale behandeling uitwerken
  • resonantie(s) met de hand leren testen op verschillende niveaus
  • Inleiding over Paracelsus
  • behandeling van kinderen met Star Remedies bloesem essences & Bach bloesem remedies

  Module 10

  • samenvatting module 9
  • kennis krijgen over de Seven Essentials
  • uitleg waarom de remedies Duizendknoop of Agrimony op een veilige manier gegeven kunnen worden
  • uitleg en verklaring waarom je samen met de Star Remedies bloesem essences en de Bach Bloesem Remedies
  • de bloesems verpakt in een verhaal
  • Uitgebreide toets (meerjarige praktijkcase uitwerken en multiplechoicetest)
  • afsluiting van de opleiding

  Star Remedies Opleidingen – diploma na module 10

  Na het succesvol volgen van bovenstaande 10 modules en het succesvol afronden van beide toetsen ontvangt de deelnemer het officiële Star Remedies Opleidingen diploma.

  Module 11

  • Relatie tussen chakra’s, Bach bloesem sporen en acupunctuurmeridianen;
  • chakra’s en Bach bloesem huidzones; nieuwe onderzoeksresultaten over de energetische chakra-diagnosemethode;
  • objectieve en sensitieve chakra- diagnose;
  • psychologische en energetische werking van klanken;
  • therapie van de chakra’s met de Bach bloesem sporen, klanken en metalen
  • resonantiereacties te leren waarnemen en chakra’s leren testen

  Module 12

  • De invloed van bepaalde geneesmethoden op de verschillende lichamen van de mens;
  • Het leren testen van de resonantiereacties van de Bach bloesems, edelstenen en de etherische oliën op de huidzones
  • Nieuwe onderzoekstesten met edelstenen en etherische oliën
  • keuzecriteria voor de in aanmerking komende etherische oliën en edelstenen;
  • reiniging van de stenen;
  • verdiepen van de objectieve en sensitieve criteria ter beoordeling van de therapeutische kwaliteit van etherische oliën en edelstenen;
  • testen van ” type-remedie”

  Module 13

  • Praktijkoefeningen voor chakra-therapie met klanken;
  • therapie met metalen en stimulatie van de acupunctuurpunten met klanken;
  • therapie met metalen en edelstenen;
  • sensitieve diagnose van de chakra’s; chakra’s testen in relatie tot thema’s
  • het leren testen van de resonantiereacties van de chakra’s

  Module 14

  • het leren testen van de resonantiereacties van de aura,
  • het uitgebreid testen van het typemiddel,
  • verder alle vragen waar nog geen antwoord op is komen in deze module aan bod.

  C.I.N.T. Benelux Opleidingen – diploma na module 14

  Na het succesvol volgen van bovenstaande 4 modules ontvangt de deelnemer tevens het officiële C.I.N.T. Benelux Opleidingen Diploma

  Module 15 – Verdieping I

  • het opstellen van een therapieplan aan de hand van casuïstiek
  • behandelingsverloop over meerdere maanden aan de hand van casuïstiek
  • het uitwerken van de vervolgconsulten.
  • aanvulling bij de Bach bloesem indicaties uit de medicijntesten van de edelstenen en op grond van ervaringen uit de praktijk.
  • supervisie,
  • practicum: aura testen,
  • practicum: mentaal, etherisch en astraal niveau testen met Bach bloesems, oliën en edelstenen.

  Module 16 – Verdieping II

  • Het uitwerken en analyseren van een praktijkcase
  • Het gebruik en toepassing van etherische oliën
  • Analyse & diagnose van de vragenlijst
  • Testen van Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies, etherische oliën en edelstenen op de huidzones
  • Testen en behandelen van chakra’s
  • Intervisie
  • Luistervaardigheden
  • Beeldvormingsopdracht
  • Begeleidingsgesprekken
  • Communicatietraining
  • Uitgebreide toets

  Module 17 – Verdieping III

  • Het uitwerken en analyseren van een praktijkcase
  • Het gebruik en toepassing van etherische oliën
  • Analyse & diagnose van de vragenlijst
  • Testen van Bach bloesem remedies, etherische oliën en edelstenen op de huidzones
  • Testen en behandelen van chakra’s
  • Intervisie
  • Luistervaardigheden
  • Beeldvormingsopdracht
  • Begeleidingsgesprekken
  • Communicatietraining
  • Ganzenbordenspel
  • Uitgebreide toets
  © Copyright - C.I.N.T. Benelux Opleidingen BV | Erkende Opleiding, Erkende Bach bloesem opleiding, erkende bach cursus met etherische oliën, edelstenen, metalen, kleuren en klanken volgens Dietmar Krämer