Inhoud

INHOUD VAN OPLEIDING

C.I.N.T. Benelux Opleidingen / Star Remedies biedt een zeer uitgebreide opleiding met zeer veel lesstof. Hieronder ziet u een kort overzicht van de te behandelen onderdelen per module.

Module 1

 • ontdekking, fabricage en toepassing van de Bach bloesem remedies;
 • ontdekking, fabricage en toepassing van de Star Remedies bloesem essences;
 • ziekte als conflict tussen Hoger Zelf en persoonlijkheid
 • nieuwe indeling van de Star Remedies bloesem essences en Bach bloesem remedies; inwendige en uitwendige Star Remedies bloesem essences en Bach bloesem remedies;
 • nieuwe indeling van de Star Remedies bloesem essences; inwendige en uitwendige Star Remedies bloesem essences
 • indicatie en kennis van de uitwendige Star Remedies bloesem essences en de uitwendige Bach bloesem remedies
 • van de topografie van de huidzones afwijkende indicaties
 • diagnosemethode
 • de verschillende energieniveaus van de mensen en de daarop werkende geneesmethodes
 • praktijk gerichte toepassingen van de huidzones;
 • behandeling van verwondingen / blessures.

Module 2

 • Samenvatting module I;
 • theorie en praktijk van twee sporen; Maskerbloem/Mimulusspoor en Papaver/Gentianspoor
 • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
 • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
 • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
 • verschil tussen homeopathie en Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies;
 • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences en Bach bloesem remedies van ieder spoor;
 • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
 • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
 • praktijk gericht werken met de vragenlijst; diagnosemethode verder uitdiepen;
 • de zeven escalatietreden van een symptoom
 • therapieblokkades
 • Star Remedies bloesem essences & Bach bloesem remedies voor dieren en planten;
 • theorie over de bij de sporen behorende huidzones
 • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
 • testen van verschillende remedies op de huidzones
 • praktijktips

Module 3

 • samenvatting module 2;
 • theorie en praktijk van twee sporen; Duizendblad/Centauryspoor en Liefde en Hoop/Rock Rosespoor
 • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences & Bach bloesem remedies van ieder spoor;
 • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
 • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
 • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
 • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
 • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
 • praktijk gericht werken met de vragenlijst; diagnosemethode verder uitdiepen;
 • kennis over een aantal Star Remedies bloesem essences die niet behoren tot de Nieuwe Therapieën
 • verband met andere therapievormen
 • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
 • testen van verschillende remedies op de huidzones
 • alle energiebronnen van de mens

Module 4

 • samenvatting module 3;
 • theorie en praktijk van twee sporen; Loodkruid/Ceratospoor en Liefde en Riet/Scleranthusspoor
 • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies van ieder spoor;
 • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
 • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
 • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
 • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
 • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
 • aura’s leren testen
 • met verwijzing naar: verstoorde huidzones & verstoorde acupunctuurmeridianen
 • Sensitieve diagnose van de stille zones
 • Spontane anamnese
 • Raadpleging via vragenlijst in combinatie met antwoorden- en uitwerklijst
 • Diagnose aan de hand van lichamelijke klachten met verwijzing naar: verstoorde huidzones, verstoorde acupunctuurmeridianen & Sensitieve diagnose van de stille zones
 • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
 • testen van verschillende remedies op de huidzones

Module 5

 • samenvatting module 4;
 • theorie en praktijk van twee sporen; Koningin van de Kusten/Vervainspoor en Duizendblad/Centauryspoor
 • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies van ieder spoor;
 • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
 • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
 • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
 • indicatie van de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
 • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
 • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
 • bereiden van de eerste combinatie
 • bereiden van de tweede en verdere combinaties
 • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
 • testen van verschillende remedies op de huidzones
 • de meridianenklok

Module 6

 • Samenvatting module 5;
 • theorie en praktijk van twee sporen; Meibloem/Chicoryspoor en Eucalypthus/Watervioletspoor
 • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies van ieder spoor;
 • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
 • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
 • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
 • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
 • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
 • kleurentest
 • Enkele Star Remedies bloesem essences die niet binnen het kader van de Nieuwe Therapieën passen
 • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
 • testen van verschillende remedies op de huidzones
 • het leren testen van de resonantiereacties van bloesems, edelstenen en etherische oliën op de huidzones

Module 7

 • samenvatting module 6;
 • theorie en praktijk van twee sporen; Ismene/Clematisspoor en Dotterbloem/Impatiensspoor
 • indicatie van de afzonderlijke Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies van ieder spoor;
 • grondbeginselen van de Chinese acupunctuur als basis voor het verduidelijken van de Bach bloesem sporen; (in gedeeltes)
 • inleiding over chakra’s (in gedeeltes)
 • de bij een sporencombinatie behorende uitwendige remedie
 • relatie tussen bloesem sporen en acupunctuurmeridianen en chakra’s van de besproken sporen
 • analyse en rangschikking aan de hand van sporen;
 • het uiterlijk van de chakra’s
 • vorm van de chakra’s
 • de kleuren van de chakra’s
 • niveaus van de chakra’s
 • alle zeven chakra’s en hun relatie onderling
 • de verbanden tussen de chakra’s
 • de chakra’s als hogere reguleringscentra voor de acupunctuur-controlecyclus.
 • kundalini
 • prana
 • het uitwerken van de door de cursist ingevulde vragenlijst door een medecursist
 • verschillen testen van Star Remedies bloesem essences & Bach remedies bloesems
 • testen van verschillende remedies op de huidzones

Module 9

 • samenvatting module 8
 • een totale behandeling uitwerken
 • resonantie(s) met de hand leren testen op verschillende niveaus
 • Inleiding over Paracelsus
 • behandeling van kinderen met Star Remedies bloesem essences & Bach bloesem remedies

Module 10

 • samenvatting module 9
 • kennis krijgen over de Seven Essentials
 • uitleg waarom de remedies Duizendknoop of Agrimony op een veilige manier gegeven kunnen worden
 • uitleg en verklaring waarom je samen met de Star Remedies bloesem essences en de Bach Bloesem Remedies
 • de bloesems verpakt in een verhaal
 • Uitgebreide toets (meerjarige praktijkcase uitwerken en multiplechoicetest)
 • afsluiting van de opleiding

Star Remedies Opleidingen – diploma na module 10

 

Na het succesvol volgen van bovenstaande 10 modules en het succesvol afronden van beide toetsen ontvangt de deelnemer het officiële Star Remedies Opleidingen diploma.

Module 11

 • Relatie tussen chakra’s, Bach bloesem sporen en acupunctuurmeridianen;
 • chakra’s en Bach bloesem huidzones; nieuwe onderzoeksresultaten over de energetische chakra-diagnosemethode;
 • objectieve en sensitieve chakra- diagnose;
 • psychologische en energetische werking van klanken;
 • therapie van de chakra’s met de Bach bloesem sporen, klanken en metalen
 • resonantiereacties te leren waarnemen en chakra’s leren testen

Module 12

 • De invloed van bepaalde geneesmethoden op de verschillende lichamen van de mens;
 • Het leren testen van de resonantiereacties van de Bach bloesems, edelstenen en de etherische oliën op de huidzones
 • Nieuwe onderzoekstesten met edelstenen en etherische oliën
 • keuzecriteria voor de in aanmerking komende etherische oliën en edelstenen;
 • reiniging van de stenen;
 • verdiepen van de objectieve en sensitieve criteria ter beoordeling van de therapeutische kwaliteit van etherische oliën en edelstenen;
 • testen van ” type-remedie”

Module 13

 • Praktijkoefeningen voor chakra-therapie met klanken;
 • therapie met metalen en stimulatie van de acupunctuurpunten met klanken;
 • therapie met metalen en edelstenen;
 • sensitieve diagnose van de chakra’s; chakra’s testen in relatie tot thema’s
 • het leren testen van de resonantiereacties van de chakra’s

Module 14

 • het leren testen van de resonantiereacties van de aura,
 • het uitgebreid testen van het typemiddel,
 • verder alle vragen waar nog geen antwoord op is komen in deze module aan bod.

C.I.N.T. Benelux Opleidingen – diploma na module 14

 

Na het succesvol volgen van bovenstaande 4 modules ontvangt de deelnemer tevens het officiële C.I.N.T. Benelux Opleidingen Diploma

Module 15 – Verdieping I

 • het opstellen van een therapieplan aan de hand van casuïstiek
 • behandelingsverloop over meerdere maanden aan de hand van casuïstiek
 • het uitwerken van de vervolgconsulten.
 • aanvulling bij de Bach bloesem indicaties uit de medicijntesten van de edelstenen en op grond van ervaringen uit de praktijk.
 • supervisie,
 • practicum: aura testen,
 • practicum: mentaal, etherisch en astraal niveau testen met Bach bloesems, oliën en edelstenen.

Module 16 – Verdieping II

 • Het uitwerken en analyseren van een praktijkcase
 • Het gebruik en toepassing van etherische oliën
 • Analyse & diagnose van de vragenlijst
 • Testen van Star Remedies bloesem essences Bach bloesem remedies, etherische oliën en edelstenen op de huidzones
 • Testen en behandelen van chakra’s
 • Intervisie
 • Luistervaardigheden
 • Beeldvormingsopdracht
 • Begeleidingsgesprekken
 • Communicatietraining
 • Uitgebreide toets

Module 17 – Verdieping III

 • Het uitwerken en analyseren van een praktijkcase
 • Het gebruik en toepassing van etherische oliën
 • Analyse & diagnose van de vragenlijst
 • Testen van Bach bloesem remedies, etherische oliën en edelstenen op de huidzones
 • Testen en behandelen van chakra’s
 • Intervisie
 • Luistervaardigheden
 • Beeldvormingsopdracht
 • Begeleidingsgesprekken
 • Communicatietraining
 • Ganzenbordenspel
 • Uitgebreide toets

© Copyright - 2024 - C.I.N.T. Benelux Opleidingen BV | Erkende Opleiding, Erkende Bach bloesem opleiding, erkende bach cursus met etherische oliën, edelstenen, metalen, kleuren en klanken volgens Dietmar Krämer

menu