Privacy

Home » Privacy

PRIVACY POLICY CINT BENELUX OPLEIDINGEN BV

Privacyverklaring C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.

Wanneer je op deze website actief bent of contact met C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. opneemt, deel je soms persoonsgegevens met C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.

C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. van je verzameld en wat C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. met deze gegevens doet.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V., de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V., gevestigd aan de Sloterweg 150 te Badhoevedorp, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar [email protected].

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via [email protected] en dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer verwerkt C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt over producten of opleidingen.
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. hebt. Je kunt C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kan C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.
Als je vragen voor C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Jouw bericht
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.
Als je bij C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. slaat de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

3. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum (in geval van therapieconsulten)
– Verzekeringsgegevens + polisnummer (in geval van therapieconsulten)
– Kamer van Koophandel-nummer
– btw-nummer
– IP-adres (in geval van een intracommunautaire levering)
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

4. Om een leerplan op te kunnen vragen.
Als je bent geintresseerd in een C.I.N.T. opleiding kun je een leerplan opvragen. Wij slaan dan de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

5. Om je in te schrijven voor een opleiding.
Wanneer je je gaat inschrijven voor een opleiding van C.I.N.T., slaan we de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– Initialen
– Meisjesnaam indien nodig
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Geboorteland
– Emailadres
– Telefoonnummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

6. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen wij je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons nieuwsbrief systeem te verwerken:
– Naam
– Emailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies die we gebruiken
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.
Als C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. je toestemming nodig heeft om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je eerste bezoek aan deze website. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. verwijst je daarbij ook naar onze cookie verklaring.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. werkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
– Onze nieuwsbrieven versturen
– Onze post versturen
– Onze betalingen & incasso’s afhandelen
– Onze webhosting verzorgen

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. werkt alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden
In principe delen of verkopen wij gegevens niet met personen of organisaties buiten C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V., behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. verplicht wordt om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
Alle partijen die jouw gegevens voor C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard
Voor verschillende gegevensstromen hanteert C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:
E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camerabeelden
Om ons en onze producten te beveiligen maken wij gebruik van camerabewaking in en om het magazijn en onze opleidingsruimten. Deze camerabeelden zullen 30 dagen bewaard blijven en na deze termijn gewist worden, tenzij de beelden noodzakelijk zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zich aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraagt C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. te delen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raadt C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. via de e-mail, [email protected] of per post:
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.
T.a.v.: Privacy – C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.
Sloterweg 150
1171 CV Badhoevedorp

C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34217406.

Versie: juli 2019

© Copyright - 2023 - C.I.N.T. Benelux Opleidingen BV | Erkende Opleiding, Erkende Bach bloesem opleiding, erkende bach cursus met etherische oliën, edelstenen, metalen, kleuren en klanken volgens Dietmar Krämer

menu