C.I.N.T. Logo
KTNO Keurmerk LogoCRKBO Logo

Dietmar Krämer - 4 kernpunten

4 KERNPUNTEN VAN DE OPLEIDING

1. Rekening houden met de relaties tussen de bloesems

Via de relaties tussen de bloesems valt te bepalen welke bloesem de oppervlakkige kant van een klacht en welke de diepere oorzaak bestrijkt. Zodoende komt er een hiërarchische indeling tot stand die de toekomstige therapie bepaalt. Dat is een heel belangrijk hulpmiddel, vooral wanneer de patiënt blijkbaar een groot aantal bloesems nodig heeft en men niet weet waar te beginnen. Zijn de feitelijke klachten weggenomen, dan is volgens deze indeling na te gaan, welke verborgen negatieve zielsconcepten tot de bestaande klachten hebben geleid.

2. Diagnose volgens de huidzones van de bach-bloesems

Bij elke Bachbloesemremedie horen zones op de huid, te vergelijken met de voetreflexzones. Bij negatieve stemmingen treden op die plaatsen veranderingen in de energetische structuur op, veelal samengaand met pijn of sensibiliteitsstoornissen. Op die manier kunnen we, zuiver op grond van de plaats bloesemdiagnoses stellen.

3. Toepassingen van de bloesems op de huid

Door rechtstreekse toepassing van de desbetreffende bloesems ( in verdunde samenstelling) op de gestoorde huidzones kunnen we het effect van de bloesems aanzienlijk vergroten. Op deze manier herstellen niet alleen negatieve stemmingen zich heel wat sneller dan bij inname van Bach-bloesemremedies, maar ook lichamelijke klachten kunnen veelal sneller verdwijnen na het aanbrengen van de bloesems op de huid.

4. Objectieve diagnosemogelijkheden

Tussen de Bach-bloesemsporen enerzijds, die voortvloeien uit de onderlinge relaties tussen de Bach-bloesems, en de acupunctuurmeridianen anderzijds bestaan directie correspondenties. Uiteindelijk zijn meridiaan en Bach-bloesemsporen manifestaties van hetzelfde principe, maar dan op twee verschillende trillingsniveaus. Dit gegeven levert een heel scala van nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden op. Zo kunnen we uit het verloop van de meridiaan bijvoorbeeld afleiden welke bloesemsporen we nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de Chinese meridiaanklok, die bij klachten die telkens op een bepaald tijdstip optreden, aanknopingspunten biedt voor de keuze van de juiste Bach-bloesems. Met behulp van nieuwe test- en therapiepunten op de door Dietmar Kramer ontdekte maanlijnen, de tegenhangers van de acupunctuurmeridianen op een nog fijnstoffelijker niveau, kunnen we een objectieve Bach-bloesemdiagnose stellen, juist in gevallen die wat moeilijker diagnosticeerbaar zijn. Op deze manier herstellen niet alleen negatieve stemmingen zich heel wat sneller dan bij inname van druppels, maar ook lichamelijke klachten kunnen veelal sneller verdwijnen na het aanbrengen van de bloesems op de huid.

Accreditatie & Erkenning

Accreditatie en erkenning geven een duidelijk beeld over de kwaliteit van een opleiding. Lees meer over de uitgebreide opleiding en de inhoud.

Opleidingskenmerken

  • Duidelijke lesstructuur
  • Klassikale uitleg & begeleiding
  • Uitleg Methode Dietmar Krämer
  • Dietmar Krämer als docent*
  • Nieuwe Therapieën in de praktijk
  • Leer duidelijke anamnese te stellen

© Copyright - 2024 - C.I.N.T. Benelux Opleidingen BV | Erkende Opleiding, Erkende Bach bloesem opleiding, erkende bach cursus met etherische oliën, edelstenen, metalen, kleuren en klanken volgens Dietmar Krämer

menu